Nieuwegein 13 oktober 2015 – Veel organisaties hebben geen goed beeld van wat allemaal nodig is om te voldoen aan de eisen die de nieuwe Wet Meldplicht Datalekken stelt. Ook is er vaak onvoldoende budgetruimte gereserveerd voor voorbereidingsmaatregelen. Dit bleek tijdens een door IT-dienstverlener Fastbyte georganiseerd middagevenement over de impact van de nieuwe wet op donderdag 8 oktober in Nieuwegein.

 

 

Een peiling onder de veertig deelnemers aan het seminar wees uit dat een ruime meerderheid niet, of maar deels, op de hoogte te is van de ins en outs van de nieuwe Wet.
Voorbereidingenmaatregelen bleken gedeeltelijk getroffen, met name in de vorm van intrusion detection systemen (58%), advanced malware protection oplossingen (26%) en IT-auditing (26%).
Op de vraag of er in het kader van de nieuwe wet encryptie zal worden toegepast, antwoordde bijna drie kwart ontkennend. Wel vindt beveiliging van webapplicaties plaats in ongeveer de helft van de gevallen. Voorts bleek dat 37% nog niet in staat is de rapportages te genereren die het CBP na het inwerkingtreden van de nieuwe wet kan opvragen. Eenzelfde aantal is daar inmiddels gedeeltelijk toe in staat.

 

Slechts één deelnemer gaf aan dat er in het budget voor 2015 rekening is gehouden met voorbereidingsmaatregelen. Voor volgend jaar is dat beeld iets gunstiger: dan heeft bijna een derde van de deelnemers hiervoor ruimte gemaakt in het budget. Dat betekent dat tweederde op dit moment nog geen middelen beschikbaar heeft om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen.

 

Een kort verslag van het evenement van 8 oktober vindt u op de website van Fastbyte.

 

Achtergrond
De meldplicht voor datalekken wordt op 1 januari 2016 van kracht en verbindt hoge boetes aan het niet melden van lekken aan toezichthouder CBP en betrokkenen. In geval van verwijtbaarheid kunnen bestuurders van private en publieke organisaties hiervoor voortaan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Over Fastbyte
Fastbyte is specialist in ICT-Infrastructuren voor de zakelijke markt. De focus ligt op het snel, veilig en consistent beschikbaar stellen van applicaties en data met een optimale gebruikerservaring. Wij zoeken daarbij altijd naar de juiste balans tussen innovatieve en beproefde technologie.
Website: www.fastbyte.nl