Business-Case-VSNU-300x150 Klantcase VSNU

VSNU

Uitdaging

De Vereniging van Samenwerkende Universiteiten (VSNU) is de brancheorganisatie van 14 universiteiten in Nederland. In VSNU-verband laten de universiteiten aan de buitenwereld zien hoe zij vormgeven aan hun maatschappelijke taak, formuleren ze gezamenlijke ambities rond wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en lobbyen zij voor de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te verwezenlijken. Het VSNU-bureau ondersteunt dit met het ontsluiten van cijfers en data over de universitaire sector, met het bieden van een platform voor kennisuitwisseling.

In toenemende mate werkt het VSNU-bureau samen met externe partners en gebruikers. De bestaande voorziening was daarvoor niet geschikt. Het bureau van de VSNU zocht naar een oplossing waarmee bestandbeheer in de cloud mogelijk is, en toegang en rechten goed geregeld zijn. Vanuit Fastbyte was behoefte aan het terugbrengen van de beheerslasten en het verbeteren van het gebruikersmanagement.  Gezamenlijk zijn we op zoek gegaan naar een toekomstgerichte oplossing om dataveiligheid te borgen, tegen lagere kosten en groter gebruiksgemak.  Belangrijke eis was dat de migratie van bestaande data soepel zou verlopen, en dat gebruikers zonder aanvullende training met het nieuwe systeem konden werken.

Oplossing

We moesten gezamenlijk op zoek naar een flexibele oplossing voor data- en identity management, die het bovendien mogelijk maakt om bestaande data over te zetten, en die qua gebruikerservaring lijkt op de bestaande situatie.  Bovendien was het van belang dat het systeem moet passen binnen de organisatie en de VSNU in staat moet kunnen stellen om verder te groeien. Door een goede samenwerking tussen Fastbyte en VSNU hielden we elkaar scherp op de wensen en bevindingen van beide kanten.

 

Zo kwamen we samen uiteindelijk tot de oplossing om Box en Okta naast elkaar in te zetten om aan bovenstaande eisen en wensen te voldoen. Box biedt de mogelijkheid om veilig en eenvoudig bestanden in de cloud op te slaan, met iedereen te kunnen delen, samenwerken, en toegankelijk te maken op elk apparaat. OKTA is een cloud-service, waarmee je in 1 keer centraal alle gebruikers kunt aanmaken voor alle applicaties en daarmee de beheersbaarheid aanzienlijk vergroot. Bovendien kun je gemakkelijk een 2e authenticatie (multifactor authenticatie) stap invoeren voor een extra beveiliging op een juiste toegang tot de apps en data.

VSNU-Box-en-Okta Klantcase VSNU

Door de inzet van Box en Okta is het risico op dataverlies tot een minimum teruggebracht. Het is overzichtelijk waar data staat en wie er toegang heeft. De oplossing heeft ons ook de mogelijkheid gegeven dat we vanaf elke locatie, op elk device, veilig in kunnen loggen op ons systeem.

Quote

“We zaten in het begin op het spoor van Sharepoint,

maar de gezamenlijke verkenning die we hebben gedaan

met Fastbyte heeft tot een veel passender oplossing geleid,

waarbij minimale training nodig was en externe partners

beter bediend worden”

Reinout van Brakel, Hoofd ICT
VSNU

Onderstaand animatie filmpje legt uit wat de visie en missie is van VSNU