Vektis

CLIENT Quote

“Vektis had de wens om plaats- en tijdonafhankelijk werken beter te faciliteren. Thuiswerken kon al wel bij Vektis maar dan moest je fysiek je pc op je werkplek aan laten staan. Daardoor gingen medewerkers soms met USB-sticks naar huis, met alle risico’s van dien, zoals het verliezen van zo’n stick in het openbaar vervoer.”

KLantcase

Tijdens het hele veranderingstraject ondersteunde Fastbyte, ict-dienstverlener en VDI-specialist, Vektis. “Zij hebben ons geholpen bij de conceptontwikkeling en bij de keuze en de configuratie van de hardware. Ook bij de implementatie hebben zij een belangrijke ondersteunende rol gespeeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat wij alles zelf willen doen. Fastbyte fungeerde metname als kennisleverancier en heeft nu een rol als derdelijns helpdesk. Al wij er echt niet uitkomen, bellen we ze.”

DIENSTVERlening

Implementatie infrastructuur VDIgebruikerinstellingen en advies

Harry Wiltenburg, ict-manager