IFS-ceo Alastair Sorbie vertelt tijdens de World Conference in Gothenburg over de toekomstplannen. Centraal hierbij staat de kapitaalinjectie van EQT en de verbinding tussen het internet of things (IoT) en de applicaties van IFS. Ook cto Dan Matthews deelt zijn toekomstvisie met de aanwezige journalisten.

 

Sorbie: ‘We willen elk jaar 10 procent van onze omzet investeren. Dit doen we vooral op het gebied van mobile, field service management en lokalisatie.’ De Brit gaat ook in op de investering van het Zweedse investeringsfonds EQT Mid Market die eind 2015 plaatsvond. ‘Over het algemeen zijn de reacties op deze investering heel positief. Door de kapitaalinjectie kunnen we ons potentieel optimaal benutten. Ondanks dat er vaak geruchten zijn dat we worden overgenomen, bewijzen we keer op keer dat elke uitdaging ons bedrijf sterker maakt. Van een toekomstige overname is dus geen sprake.’ De toekomst ziet de directeur zonnig tegemoet. ‘Het businessmodel van IFS blijft hetzelfde, maar ik voorspel dat we veel nieuwe klanten krijgen, nieuwe producten ontwikkelen en nieuwe partnerschappen aangaan.’

 

Internet of Things

Technisch directeur Dan Matthews gaat verder in op de nieuwe IoT Business Connector. ‘We willen het internet of things verbinden met onze IFS-applicaties. Het is een plug en playmodel; de data afkomstig van verschillende apparaten met sensoren komt direct terecht in onze applicaties.’ Matthews stelt dat IFS vooral focust op onderhoudsvraagstukken. ‘Het is belangrijk dat bedrijven beseffen dat ze bij het onderhoud van apparaten overgaan van een ‘kalenderplanning’, naar een ‘conditieplanning’. Dit houdt in dat onderhoud niet volgens een bepaald schema, bijvoorbeeld één keer per maand, standaard wordt uitgevoerd, maar gebeurt op basis van de data afkomstig van de apparaten die aangeeft wat de staat is van een bepaald apparaat.’ De erp-leverancier gaat zich met het nieuwe IoT-product met name richten op onderhoudsvraagstukken en service management, supply chain is volgens het bedrijf voor IFS op dit moment minder interessant.

 

Onderhoud op basis van data

Volgens de cto biedt data-analyse de mogelijkheid om voorspellingen te doen over of en zo ja, wanneer onderhoud aan apparaten het beste plaats kan vinden. ‘Belangrijk hierbij is om de data ‘flowing’ te houden en de IoT-architectuur een belangrijke rol te laten spelen. It-dienstverleners krijgen hierdoor nieuwe businessmodellen. Zo kunnen ze bij hun klanten aangeven wanneer er onderhoud nodig is op basis van data, inzicht geven in de data of de data aan de klanten zelf geven waarna deze zelf analyses kunnen uitvoeren. Bij it-dienstverlening gaan (verschillende vormen) van services dus een steeds grotere rol spelen’, besluit de cto.

 


 

Graag duik ik samen met jullie op deze IoT Vrijdag ook nog in dit artikel wat ik van de week tegenkwam. Op deze manier kan je heel goed zien hoe IoT zijn toepassing kan vinden in ook Nederland.

 

Hoe kun je met IoT voorkomen dat Nederland overstroomt?

 

 

SAP-water-tech IoT Vrijdag: Internet of Things centraal bij toekomstvisie IFS

 

Wateroverlast is een probleem dat niet alleen in Nederland speelt, maar wereldwijd tot zorgen baart. Door klimaatveranderingen moeten we continu op onze hoede zijn. Biedt technologie een mogelijk antwoord voor dit natuurgeweld? In het Internet of Things ligt wellicht het antwoord verscholen.

 

Nederland is een waterland bij uitstek. Daardoor zijn we goed geworden in het beheersen van dat water. Daarin zijn we redelijk succesvol: sinds de deltawerken zijn grote rampen uitgebleven. Maar wateroverlast terugdringen lukt niet altijd. Denk maar eens terug aan begin juni. Toen liep door de extreme regenval de A10 onder. In Amsterdam moesten de trams door de straten varen. Of verder terug, in 1995 toen de A2 bij ‘s-Hertogenbosch was ondergelopen door overstromende rivieren.

 

Stel dat je een dijkbewaker bent. Een belangrijke job waarbij je van alles in de gaten moet houden. De hoogte van het water, de snelheid waarmee het water stroomt, de kwaliteit van de dijken, de waterkwaliteit, de weersvoorspelling, de sluizen en de pompen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Dat werk werd tot voor kort vooral op zicht en op gevoel uitgevoerd. Je gaat naar buiten, loopt over de dijk, kijkt naar de rivier, controleert de sluizen en leest het weerbericht. En daarmee besluit je al dan niet tot actie over te gaan.

 

IoT to the rescue

Laten we onze dijkbewaker helpen. Op cruciale plekken houden we met sensoren de waterhoogte in de gaten. Deze informatie bieden we aan op een dashboard waarop de waterhoogte real-time wordt aangegeven. Door dit dashboard ook mobiel aan te bieden kan de dijkbewaker overal en altijd de waterstand in de gaten houden. En wanneer we de bediening van de pomp ook kunnen activeren via deze app kan hij, indien de waterhoogte dat vereist, de pomp op afstand activeren. Een belangrijk voordeel: zo hoeft hij dus niet fysiek aanwezig te zijn bij de pomp.

 

Nu gaan we nog een stap verder in het ondersteunen van de dijkbewaker. Stel dat hij bij controle van sluizen of pompen een storing ontdekt. Normaal gesproken moest hij dan terug naar kantoor om deze storing te melden. Via de app kan hij direct een storingsmelding maken, een korte omschrijving met een foto toevoegen en de melding aanbieden aan de planner. Snel en efficiënt, zodat grote calamiteiten door het disfunctioneren van de pomp geen kans krijgen.

 

Nauwkeurig voorspellen

Door jarenlange ervaring werd een dijkbewaker ook steeds beter in het voorspellen wanneer de pomp geactiveerd moest worden of waar onderhoud noodzakelijk was. Daar zat helaas ook een risico aan. Bij een onderschatting van de regenval ontstond alsnog wateroverlast. Of een pomp raakte langzaam in storing en viel op het moment suprême uit, met een overstroming als gevolg.

 

Ook dit kunnen we oplossen. Door pompen en sluizen te voorzien van sensoren die het functioneren in de gaten houden krijgt de dijkbewaker een accuraat en real-time inzicht in de voor hem kritische assets. In combinatie met de sensoren die de waterhoogte/stroomsnelheid en kwaliteit aangeven, krijgt hij de juiste informatie op het juiste moment. Waardoor hij zijn werk veel beter kan uitvoeren.

 

SAP-water-works IoT Vrijdag: Internet of Things centraal bij toekomstvisie IFS

 

Een stap verder

We kunnen nog een stap verder gaan. Bijvoorbeeld door weersinformatie in de mix op te nemen. Wat is de voorspelling van het weer in Nederland? Waar moet de dijkbewaker rekening mee houden? Nog beter is het om ook de weersinformatie van het gehele riviergebied te monitoren. Hoeveel regen is er bijvoorbeeld in de bergen gevallen? Hoe snel stroomt het water en wanneer komt het dan bij ons? Combineer je deze informatie, dan kun je vrij nauwkeurig voorspellen wanneer wateroverlast ontstaat. En kan de dijkbewaker ingrijpen voordat het te laat is.

 

Natuurlijk zal de dijkbewaker zijn ‘eigen’ pompen en sluizen in de gaten willen houden. Alles om te voorkomen dat ze in storing raken. Maar het Internet of Things heeft nog een mooie verrassing in petto. Wat nu als we de informatie van alle pompen en sluizen, niet alleen in zijn gebied of in Nederland maar over de gehele wereld bij elkaar brengen en monitoren? Dan kun je pas echt goed voorspellen wanneer onderhoud noodzakelijk is of wanneer onderdelen vervangen moeten worden. Predictive maintenance maakt het mogelijk om te garanderen dat cruciale assets het blijven doen. Juist op de kritische momenten.

 

Platform is noodzakelijk

Internet of Things brengt schitterende mogelijkheden met zich mee. Het vraagt wel om een platform dat deze mogelijkheden optimaal ondersteunt. Denk hierbij aan de volgende componenten:

 

  • Sensoren die metingen uitvoeren of de performance van assets monitoren
  • Een dataverbinding om deze meetresultaten centraal te verzamelen
  • Een dataprocessor die slim de data verzamelt, analyseert en verdeelt.
  • Een platform dat mobiele scenario’s ondersteunt
  • Een real-time database voor snelle analyses en voorspellingen
  • Een platform waarop je meerdere databronnen kunt combineren
  • Een platform dat waarschuwingsberichten of -mails kan versturen op basis van ingestelde drempelwaarden
  • Een platform dat analytische en predictive functionaliteit biedt
  • Security moet uiteraard in alle lagen zijn ingebakken

 

Digitale transformatie

Wat voor de dijkbewaker geldt, gaat ook op voor de boardroom. Ook voor bedrijven is het Internet of Things een vat van mogelijkheden voor digitale transformatie. Met Internet of Things krijg je alle relevante informatie op het juiste moment aangeboden en met behulp van predictive kun je veel betere beslissingen nemen, in real-time. Zodat de dijkbewakers van het bedrijfsleven tijdig kunnen ingrijpen bij problemen, onderhoud slimmer kunnen plannen en sneller kunnen innoveren.

 

Laten we voor ons allen en de dijkbewaker hopen dat over enkele jaren Hans Brinker zijn vinger niet in de dijk hoeft te steken. En organisaties op tijd het licht hebben gezien.

 

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp, aarzel niet en neem contact op met een van onze adviseurs.

Bron: Techzine.nl, Computable.nl