Het onzichtbare datacenter, een droom die uitkomt?

Virtualisatie stopt niet bij de server, bij applicaties, het netwerk of de desktop. Ook het datacenter zelf moet er aan geloven. Dat betekent dat het langzaam uit het zicht verdwijnt en vervangen wordt door software die het geheel van applicaties, netwerkverbindingen en opslag van data aanstuurt.

 

Drie experts spraken over dit onderwerp op een door it-dienstverlener Fastbyte georganiseerd middagseminar op 7 juni 2016 in Nieuwegein.

 

Leren van Google en Facebook: virtualiseer het datacenter

Google en Facebook behoorden tot de eersten die virtualisatie toepasten op het datacenter zelf, vertelt Martijn Bosschaart, systems engineer bij Nutanix, een acht jaar jong bedrijf dat zich op de vernieuwing van het datacenter toelegt.

 

In plaats van opslag van de data op de bekende storage-arrays kozen Google en Facebook voor gedistribueerde flash-opslag op de servers en voor slimme software die zorgt dat er van alle data altijd voldoende kopieën op deze servers staan. Valt er een server uit, dan wordt deze vervangen door een nieuwe. Het systeem als geheel draait gewoon door. Dit betekent een einde aan de oude gewoonte om systemen dubbel uit te voeren, wat een grote overcapaciteit tot gevolg had. “Met de nieuwe technologie is er maar een overcapaciteit van één duizendste, maar toch is dat geen probleem voor de continuïteit,” aldus Bosschaart. “Nutanix brengt deze technologie nu binnen het bereik van iedere organisatie.”
Overschakeling kan in fasen, bijvoorbeeld door een deel van de workload, zoals een VDI-infrastructuur, op dit nieuwe platform over te brengen en er zo ervaring mee op te doen. Daarna kunnen andere workloads stap voor stap naar het nieuwe platform worden overgeheveld.
Nutanix kan verder handig worden ingezet als schakel tussen de publieke en de private cloud, legt Bosschaart uit, want de software ziet alles als één geheel. “Voorspelbare workloads kun je in eigen huis houden, omdat dit vaak voordeliger is. Workloads die aan grote veranderingen onderhevig zijn, bijvoorbeeld van testomgevingen of van nieuwe toepassingen, kun je in de publieke cloud onderbrengen.”

 

Nog een laatste voordeel: migraties behoren tot het verleden. “Alle intelligentie zit immers in de software. Een update daarvan volstaat.”
Compleet onzichtbaar is het datacenter nog niet met deze nieuwe aanpak, want Nutanix werkt met nodes. Dit zijn appliances of ‘bricks’. Maar dat is natuurlijk wel een enorme verkleining. Je zou het een datacenter in een doos kunnen noemen.

 

Automatische back-ups maken van gevirtualiseerde omgevingen

Het gevirtualiseerde datacenter heeft ook een nieuwe benadering van data protectie nodig. Start-up Rubrik wijdt zich sinds 2,5 jaar en met 50 miljoen aan investeringen aan deze taak, daarbij geïnspireerd door het principe van scale-out, automation en eenvoud.

 

“We hebben het design van dataprotectie van de grond af aan ontworpen voor de wereld van vandaag, een wereld van virtualisatie, API’s, open standaarden en automation van IT processen” licht sales engineer Jerry Rijnbeek toe. “Er is één bestandssysteem, één engine. Je bent compatibiliteits-matrixen, agents, licenties, servers en dergelijke kwijt, want die schalen niet. Alle data en ook alle metadata zijn gedistribueerd en in drievoud aanwezig. Als er een node van cluster uitvalt, dan blijft de backup en recovery zonder impact verder gaan”

 

Het hart van dit systeem is de SLA-engine, onderstreept hij. Daarmee worden automatisch op basis van de vereiste SLA de back-ups gemaakt. Ook wordt hierin aangegeven op welk medium de data komt te staan, lokaal, op een replica of in de cloud. Voor sommige workloads is bijvoorbeeld beschikbaarheid nodig voor een periode van 10 jaar. Daar leent opslag op flash geheugen zich niet voor, een trage maar goedkope cloudprovider of object store wel. Voor andere typen data geldt misschien dat ze maar vier weken lang beschikbaar moeten zijn op twee locaties. Dat kan allemaal simpel worden ingesteld via de SLA-engine. De tijd van het aanmaken van jobs, schedules, mediaservers en storage devices zijn hiermee voorbij.
Alle data die ooit door het systeem is opgeslagen is gededupliceerd en direct doorzoekbaar op systeem, folder en filelevel. Restoren is verleden tijd, Rubrik kan backups direct live mounten waardoor de RTO van uren naar seconden gebracht kan worden. Het is niet meer nodig om de data met pijn en moeite terug te brengen in een bestaande omgeving via een restore. Met één single Rubrik appliance (‘beter bekend als een Brik’) kunnen honderden vm’s worden beschermd. Is er meer nodig dan vormen meerdere Briks een scale out cluster dat zich voor duizenden backups als 1 systeem blijft presenteren. Rubrik werkt niet met licenties, wie meer capaciteit of performance nodig heeft plaatst er eenvoudig een extra Brik bij. En tot slot: Communicatie met applicaties en hypervisors verloopt via API’s, ook het management en de orchestration is volledig via REST API mogelijk.

 

Alles aansturen vanuit één punt

Arjan Timmerman, consultant bij dienstverlener Metis IT, begint zijn presentatie met een korte geschiedenis van de data-opslag. Van de door brand verwoeste bibliotheek van Alexandrië, waarin de data op papyrusrollen werd bewaard, naar de huidige wereld van YouTube, met per minuut dertig uur aan video-opslag.

 

“De storage van zulke hoeveelheden redt je niet meer met de technologie die we tot voor kort gebruikten in datacenters. Daarbij waren de servers, netwerken en opslagmedia van elkaar gescheiden in silo’s. Met elk hun eigen beheer en onderhoud. De schaalbaarheid van zulke systemen is beperkt.”

 

Het moderne software defined datacenter daarentegen is vrijwel onbeperkt schaalbaar. En dat is precies wat nieuwkomers Uber, Facebook en Alibaba nodig hebben, aldus Timmerman. “Uber heeft geen eigen auto’s. Het is in essentie een datagestuurd bedrijf. Hetzelfde geldt voor Facebook dat geen eigen content heeft en voor Alibaba dat geen eigen producten verkoopt, maar een marktplaats is. Ook Alibaba is primair een datagestuurd bedrijf.” En wat voor Uberm, Facebook en Alibaba geldt, gaat voor steeds meer ondernemingen op. We leven meer en meer in een datagedreven economie.

 

Software Defined Datacenters passen in deze trend. Ze maken de data permanent toegankelijk van uit één centraal punt. En het is software die het geheel bestuurt. De hardware is naar de achtergrond verdwenen. Of, zoals Timmerman het verwoordt: “De beste iT-infrastructuur is een infrastructuur, die je niet ziet.” Daarmee zijn we terug bij het onzichtbare datacenter. Het is een droom die werkelijk uitkomt, weten we inmiddels, want bij veel organisaties is het datacenter al uit het zicht verdwenen. Het treedt niet meer op de voorgrond. Alle aandacht is daar verschoven naar de software.

 

Chris Franso. CTO van Fastbyte, sluit de bijeenkomst af en wijst op de vervolgbijeenkomst die op 1 juli zal plaatsvinden. Dit is een technische workshop waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan met de oplossingen van Nutanix en Rubrik.

 

Meer informatie:

www.nutanix.nl
www.rubrik.com
www.metisit.com

 

Sfeerimpressie film kan je hier bekijken

Volgende bijeenkomst is de Hands-on workshop: Bouw je eigen datacenter in 30 minuten, meer informatie en inschrijven klik hier
Auteur: Fred Teunissen