Gemeente Veldhoven

CLIENT Quote

“De medewerkers van de gemeenten Best en Veldhoven kunnen plaats-, tijd- en apparaat onafhankelijk werken. Ook op het vlak van het IT-beheer zijn er vele voordelen: beheer is vereenvoudigd, beschikbaarheid systemen verhoogd waardoor de TCO een stuk lager ligt.”

KLantcase

Gemeente Best en Veldhoven waren afzonderlijk van elkaar bezig met oplossingen voor een nieuwe werkomgeving. Beiden oriënteerden zich al op samenwerking onder andere op het gebied van ICT. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak voor dit project met Fastbyte als kennispartner.

DIENSTVERlening

Projectleider Gemeente Best en Veldhoven