Blog IoT: Meer munt slaan uit data

In mijn vorige blog gaf ik aan dat IoT is uitgegroeid van een innovatieve ‘nice-to-have’ tot een ‘must-have’ groeimotor. Nu ga ik dieper in op de wijze waarop bedrijven meer munt kunnen slaan uit data.

 

Voor de opkomst van IoT baseerden bedrijven zich voornamelijk op data die zij verkregen uit Customer Relationship Management (CRM)-systemen en interacties van het callcenter met klanten. Door IoT en alle sensoren die informatie verzamelen zullen organisaties echter te maken krijgen met een enorme gegevensaanwas. Volgens onderzoek zal de hoeveelheid data die in 2019 wereldwijd door IoT-apparatuur wordt gegenereerd 269 keer groter zijn dan de hoeveelheid data die vanaf apparaten van eindgebruikers naar datacenters wordt overgedragen en 49 keer groter dan het totale datacenter-verkeer.

 

Bedrijven maken reeds gebruik van beperkte datasets voor het aansturen van processen en beveiligen van systemen. Zo kunnen Positive Train Control (PTC)-systemen de bewegingen van treinen bewaken om ongelukken te voorkomen. Sensoren in pijpleidingen kunnen lekken identificeren en reparatieteams daarvan op de hoogte stellen om verstoring van bedrijfsprocessen te minimaliseren. Dit soort toepassingen zijn zonder meer belangrijke verbeteringen, maar vertegenwoordigen slechts een fractie van wat IoT te bieden heeft.

 

De meeste bedrijven denken momenteel na over specifieke taken die baat kunnen hebben bij IoT-systemen, maar niet over hoe die zouden kunnen worden ingepast in een overkoepelend IoT-ecosysteem. Een groot deel van de data die zij verzamelen blijft onbenut. Daar zal echter snel verandering in komen.

 

Bij Verizon zien we deze toestroom van data als een uitgelezen kans om niet alleen meer inzichten op te doen, maar ook om deze op een nog constructievere manier in te zetten voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het vergroten van de omzet. Niet alleen voor Verizon, maar ook voor onze klanten en partners. Het hele IoT-ecosysteem heeft hier baat bij.

 

Data omvat tegenwoordig veel meer dan een database met klantengegevens. Als deze gegevens worden gecombineerd met informatie die via IoT-apparaten is verzameld, is het mogelijk om inzicht te verwerven in weerspatronen en gebruikspatronen en voor nauwkeuriger verkoopprognoses te zorgen. Dit kan bijzonder nuttige input opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe producten die een oplossing bieden voor problemen of als alternatief kunnen dienen voor verouderde modellen.

 

In de toekomst zullen bedrijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op basis van inzichten die uit data zijn gedistilleerd. Daarmee kunnen ze nieuwe omzetgroei aanboren in plaats van louter de bedrijfsefficiëntie te vergroten, zoals zij in het verleden deden. Dit vertegenwoordigt een belangrijke strategische koerswijziging die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

 

Er is echter tijd nodig om na te gaan hoe data, technologie voor machine leren, gegevensanalyse en inzichten kunnen worden gecombineerd om oplossingen te bieden voor nieuwe uitdagingen. De toekomst ziet er echter veelbelovend uit.

 

Om een voorbeeld te geven: in plaats van smart city-gegevens die worden aangeleverd via sensoren in parkeermeters, stoplichten en verkeerscamera’s los van elkaar te zien, zouden ze kunnen worden gecombineerd tot een historisch overzicht van alle stedelijke activiteit. Een analyse daarvan zou kunnen uitwijzen dat de verkeersstromen langzamer worden als het regent, zodat consumenten pas tegen sluitingstijd in het centrum aankomen, met alle gevolgen van dien voor de winkelomzet. Lokale ondernemers zouden deze IoT-inzichten kunnen gebruiken om flexibele openingstijden te hanteren in aansluiting op de weersomstandigheden. Op deze manier kunnen zij hun bedrijfsresultaat verbeteren. Dit is waar het werkelijke potentieel van IoT-data ligt.

 

De belofte van flexibele creativiteit

De inzet van voorspellende en normatieve analyses om munt te slaan uit de enorme hoeveelheid data die het IoT zal genereren omvat een evolutionair proces dat mensen zal aanzetten om creatiever te gaan denken. Nieuwe inzichten die uit datasets worden geput zullen sectoren en gemeenschappen in staat stellen om praktischer beslissingen te nemen. Daarmee kunnen ze niet alleen nieuwe omzetgroei aanboren. Ze kunnen ook bijdragen aan een flexibele ontwikkeling van nieuwe oplossingen en producten die voordelen opleveren voor de gehele samenleving. Het succes van IoT-toepassingen staat en valt echter bij het vermogen van bedrijven om zich op flexibele wijze aan te passen en in te springen op inzichten die zij uit sensorgegevens halen.

 

IoT-Data Blog IoT: Meer munt slaan uit data

 

Heeft u vragen of wilt u advies over dit onderwerp, aarzel niet en neem contact op met een van onze adviseurs.

 

 

Bron: Alex Schlager, Managing Director Nederland bij Verizon Enterprise Solutions