Blog: 2018 het jaar van de veranderingen en trends in Bedrijfssoftware

Bedrijfssucces draait om de combinatie van een uitstekende klantservice en het efficiënt en zo snel mogelijk leveren van wat de klant wil. Met de opkomst van het ‘Everything as a Service’ model en de globale trend van bezit naar gebruik, moeten bedrijven hun manier van werken aanpassen aan de manier waarop ze omgaan met processen, mensen en systemen. Bedrijfssoftware, zowel voor de leverancier als de gebruiker, is daardoor in de afgelopen vijf jaar drastisch veranderd. Bedrijven zullen zich bewust moeten worden van de mogelijkheden die bots, digitale assistenten, Internet of Things (IoT) hen kunnen bieden. Kunstmatige intelligentie en machine learning om efficiënter en productiever te worden zal die verandering verder accelereren.

 

Organisaties moeten zich tegelijkertijd voorbereiden op ontwrichtende innovaties die hun oorsprong hebben in de deeleconomie en peer-to-peer (P2P-) netwerken en hun transactieprocessen daarop aanpassen. Dat is een flinke uitdaging, want nog maar weinig bedrijven weten de waarde van bijvoorbeeld de veelbesproken blockchain toe te passen, laat staan dat ze klaar zijn voor de impact van nu nog onbekende technologieën.

 

Dit zijn de belangrijkste trends voor 2018:

 

Alle software in de cloud, mobiliteit en IoT

Over de cloud, mobility en IoT wordt al jaren veel gesproken als moderne, disruptieve technologieën. Door veranderingen in demografie brokkelen langzaam de laatste barrières af, want millennials zijn opgegroeid met deze technologieën en verwachten die ook in de werkomgeving te kunnen gebruiken. Software as a Service (SaaS) wordt daardoor zo veel gebruikt, dat het de norm wordt: alle software wordt straks geleverd via de cloud, onafhankelijk van het apparaat.

 

GDPR

Verplichte GDPR-implementatie is nog maar enkele maanden verwijderd. Sommige bedrijven hebben flinke vooruitgang geboekt met hun voorbereidingen, hoewel er nog steeds veel vragen blijven over hoe de regels precies geïnterpreteerd zullen worden. Veel andere bedrijven namen tot voor kort een afwachtende houding aan. Niettemin komen zij nu ook in beweging te en analisten verwachten dan ook dat investeringen in indexeer- en data discovery-systemen en in ‘on premise’ opslagoplossingen in 2018 sterk zullen groeien.

 

Organisaties en hun leidinggevenden dienen ervoor te zorgen dat alle medewerkers, van front-office tot back-office en van boven tot beneden, zich realiseren dat het een ieders verantwoordelijkheid is om op de juiste manier met data om te gaan in het licht van GDPR. Technologie kan hierbij helpen, maar het gaat er vooral om de juiste cultuur rond databescherming te creëren. Daarnaast moeten sterk gereguleerde organisaties over de mogelijkheid beschikken om specifieke dataklassen snel te kunnen afschermen en te verplaatsen op het moment dat dat vereist is.

 

Email security

De aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is voor veel organisaties een heet hangijzer. Maar in die race tegen de klok van compliance zien ze vaak e-mail over het hoofd.

 

De privacywetgeving wordt met de komst van de General Data Protection Regulation (de Engelse term voor de AVG) flink aangescherpt. Bij overtreding hangt een boete van maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de jaaromzet boven het hoofd. Dat bezorgt menig organisatie slapeloze nachten.

 

De benodigde maatregelen om compliance te bereiken, zijn divers. Veel bedrijven steken energie in bijvoorbeeld de uitvoering van dataprivacy impact assessments (DPIA’s), voor het in kaart brengen van risico’s bij projecten die daarom vragen. Minder voor de hand liggende gevaren worden echter over het hoofd gezien. E-mailsystemen en -archieven bevatten niet zelden enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Zonder maatregelen liggen problemen met compliance op de loer.

 

Veiligheid

Met de recente WannaCry- en Petya-aanvallen nog vers in het geheugen is beveiliging een van de belangrijkste thema’s voor bedrijven in 2018. Het staat op een gedeelde eerste plek met privacy, mede door de intrede van de GDPR-wetgeving. De veronderstelling dat interne systemen veiliger zijn dan een cloud omgeving verandert omdat de beveiliging van de cloud verbetert en internationale wetgeving op het gebied van cyberbeveiliging strenger wordt. De beveiligingsfuncties in de cloud-omgeving zijn veel geavanceerder en de meeste beveiligingsmogelijkheden zijn software defined, eenvoudig te implementeren en te beheren.

 

SaaS-ontwikkelaars zijn en blijven de stuwende kracht achter het verbeteren van online beveiliging. Het is niet langer voldoende om het netwerk te beveiligen; het is noodzakelijk dat ontwikkelaars codes schrijven om beveiligingsdreigingen te detecteren en te identificeren, om hun systemen te beveiligen en om hen te helpen om ze te herstellen bij calamiteiten.

 

Herken de waarde van data

Bedrijven als Google, Amazon en Facebook richten zich volledig op het verzamelen én begrijpen van data. Dit zijn miljardenbedrijven die hun data veelal analyseren met opensourcesoftware die gratis beschikbaar is. Het zijn dus de data waarover zij beschikken die grote waarde hebben, want daarmee trainen zij hun systemen en algoritmen.

 

Wie het eerst komt…

Het lijdt geen twijfel dat het een spannende tijd is voor bedrijfssoftware die nog niet op het juiste niveau is van innovatie en digitale vooruitgang. Het is spannend dat de bovenstaande ontwikkelingen bedrijfssoftware in een nieuw licht plaatsen, die iedereen kan begrijpen en waar iedereen enthousiast van wordt. De organisaties die als eerste stappen ondernemen om hun bedrijven te transformeren om klaar te zijn voor de deeleconomie door gebruik te maken van slimme toepassingen, krijgen hiermee de kans om beter te presteren dan de concurrentie.

 

Bent u geïnteresseerd in de oplossingen van Fastbyte binnen uw organisatie? Of heeft u aanvullende vragen over dit artikel, neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan u graag te woord.

 

Bron: executive-people.nl